Dane osobowe

Zarząd ENERGA - OPERATOR Eksploatacja Gdańsk Sp. z o.o. wyznaczył na Inspektora Ochrony Danych (IOD) Pana Grzegorza Drużyńskiego.

 

Do głównych zadań IOD należy:

informowanie pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe o ich obowiązkach i doradzanie im w tych sprawach,

przeprowadzanie szkoleń i audytów pracowników oraz monitorowanie przestrzegania przepisów o ochronie danych,

współpraca z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO)

pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla UODO.

 

Kontakt do IOD: 
Pan Grzegorz Drużyński
tel. 723 158 802
email: grzegorz.druzynski@energa.pl